0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Black Sea CONNECT
Yenilik (Innovation) Çalıştay Anketi

Bu anket, Avrupa Birliği Ufuk 2020 programı tarafından finanse edilen ve Karadeniz Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemini (Black Sea Strategic Research and Innovation Agenda, Black Sea SRIA) güncellemeyi ve uygulamayı amaçlayan Black Sea CONNECT Projesi kapsamında yürütülmektedir.

Anketin amacı, Karadeniz'deki yenilik (innovation) ihtiyaçlarını ve fırsatlarını belirlemektir. Bu anket yoluyla toplanan girdiler analiz edilecektir. 2022 yılının ilk aylarında, Black Sea CONNECT Projesi, bu anket kapsamında ortaya çıkarılmış yenilik (innovation) ihtiyaçlarını ve projenin diğer çalışma ve faaliyetlerini içerecek “Karadeniz'de sürdürülebilirlik ve ekonomik büyüme için yenilik” başlıklı bir çalıştay düzenleyecektir.

Bu anket Karadeniz ülkelerinde faaliyet gösteren iş ağlarını/aktörleri hedeflemektedir. Lütfen bu anketi ülkenizdeki ilgili paydaşlarla paylaşın.

Copyright © GeoEcoMar

Black Sea CONNECT Koordinasyon ve Destek Eylemi'nin faaliyetleri, Avrupa Birliği Ufuk 2020 Araştırma ve Yenilik Programı tarafından 860055 numaralı hibe sözleşmesi kapsamında finanse edilmektedir.

The activities of the Black Sea CONNECT Coordination and Support Action are funded by the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No 860055.

Дейностите по проект Black Sea CONNECT са финансирани от Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020" на Европейския съюз, споразумение № 860055.

Activităţile iniţiativei de coordonare şi suport Black Sea CONNECT sunt finanţate prin programul de cercetare şi inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene - grant nr. 860055.

Деятельность поддерживающей акции Black Sea CONNECT финансируется Рамочной программой ЕС по научным исследованиям и инновациям «Горизонт 2020» в рамках грантового соглашения № 860055.

Діяльність дій з координації та підтримки Проекту Black Sea CONNECT, що фінансується Програмою досліджень та інновацій Європейського Союзу "Горизонт 2020" за грантовою угодою № 860055.

პროექტი „ Black Sea CONNECT Coordination and Support Action“ დაფინანსდა ევროგაერთიანების კვლევის და ინოვაციის პროგრამა „ჰორაიზონ 2020“- ის მიერ, საგრანტო ხელშეკრულება No 860055.